GreenSpeak støtter

VerdensSkove-logo

Vores kunder har i alt doneret

806.763 kr.

Til Verdens Skove

Verdens Skoves arbejde

Verdens Skove arbejder både for at bevare eksisterende skov, og for at fremme bæredygtig brug af skov. I Danmark indebærer dette arbejde at kæmpe for at få skabt mere vild skovnatur. Det vil samtidig også støtte op om at bevare og øge biodiversiteten. Dette gøres ved at aktivere lokale frivillige og sørge for at skovnatur bliver sat på den politiske dagsorden.

I udlandet har Verdens Skove i skrivende stund konkrete projekter i fire latinamerikanske lande, i Ethiopien og Uganda. Her går arbejdet blandt andet ud på at give lokalbefolkningerne værktøjer og viden til at kunne leve af skoven, uden at drive rovdrift på den. Det er nemlig muligt at dyrke og tjene penge på skoven og regnskov, uden at fælde træer og ødelægge de naturlige økosystemer. Man skal bare vide hvordan.

 

VS-thumbnail

Verdens Skove og GreenSpeak

Verdens Skove handler om at fremme og støtte bæredygtigt skovbrug og på bevarelse af regnskovene og danske skove, og det er vi vilde med i GreenSpeak. Vi bestræber os på at have en bred pallette af støtteprojekter, der på hver sin måde hjælper klima, miljø og natur, og en vigtig del af dette er at bevare alle de gamle skove, der hjælper alle tre aspekter.

Verdens Skove adskiller sig fra de andre af GreenSpeaks støtteprojekter ved at være de eneste, der fokuserer på bæredygtigt skovbrug og på bevarelse af regnskovene og danske skove.

Om Verdens Skove

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der arbejder for bevarelse og bæredygtig brug af både danske skove og regnskoven. De arbejder for at bevare skoven på grund af de klimamæssige fordele som skov og planter bringer med sig, men også for at opretholde biodiversiteten i uberørte skovområder.

Historien bag

Verdens Skove startede i 1983, under navnet Nepenthes, der udelukkende havde fokus på regnskov og bevaring af denne. I takt med at foreningen er vokset, er deres fokus også vokset. Det indebærer nu at bevare og fremme bæredygtig brug af både national og international skov.

Hjerte-lyseroed
Hjerte-lyseroed
Hjerte-lyseroed

Vil du vide mere om Verdens Skove og deres arbejde, kan du se den Youtube-video, vi har lavet med dem. Du kan også besøge deres egen hjemmeside og læse mere om deres arbejde.