Donationer og afstemninger

Kernen i GreenSpeak handler om at gavne klimaet, naturen og miljøet. Det gør vi ved at donere hele overskuddet til en række organisationer, der på hver sin måde arbejder for at forbedre netop dette. Det foregår via to til fire årlige afstemninger, hvor vi inviterer vores kunder til at stemme om, hvordan pengene skal fordeles mellem vores støtteprojekter. Det vil sige, at jo længere tid, du er en del af GreenSpeak, jo mere er du med til at hjælpe.

Kunderne bestemmer

Vi vil ikke bestemme hvor pengene gør mest gavn. Det, synes vi, skal være op til kunderne. Derfor holder vi afstemning om overskuddet to til fire gange om året, hvor kunderne fordeler pengene blandt vores støtteprojekter. Alle abonnementer har én stemme, og alle stemmer tæller lige meget. Det vil sige at hvis én organisation får 10% af stemmerne, får de 10% af pengene. Det er vores bud på en sjov og nytænkende måde at involvere danskerne i fordelingen af virksomhedens overskud.

blad-lyseroed

Tidligere afstemninger

Her kan du finde alle GreeenSpeaks tidligere afstemningsresultater.

I 2022 skiftede GreenSpeak ud i støtteprojekter som en del af et større fokusskifte fra bred social og klima velgørenhed til specifikt klima, miljø og bevaring af naturen.