Abonnementsvilkår

Aftalen, som du indgår med GreenSpeak

GreenSpeak ApS
Caprivej 6, 3. th
2300 København S

CVR-nr. 35851011

Gældende fra 5. december 2019.

Du har indgået en eller flere aftaler med GreenSpeak. Her er detaljerne om din brug af GreenSpeaks tjenester.

GreenSpeak udbyder mobiltjenester som online mobiltjenester. Det mobile netværk drives af Telenor A/S. Telenor er ikke medejer af GreenSpeak ApS

1. Aftalens omfang

 • Aftalen - Disse vilkår, er sammen med din ordrebekræftelse, det samlede grundlag for din aftale med GreenSpeak
 • Som kunde er du ansvarlig for at overholde vilkårene for dine produkter.
 • Som kunde accepterer du at dine oplysninger videregives til teleoperatøren samt leverandøren af den tekniske løsning/support med henblik på levering af tjenesten.

2. Aftalens parter

Du skal være myndig for at bestille GreenSpeaks ydelser, medmindre andet fremgår.

Ved tilmelding skal du give GreenSpeak oplysning om dit CPR/CVR-nummer, navn og mailadresse.

Du har pligt til straks at underrette GreenSpeak om en adresseændring.

Underretningen skal ske via vores kundeservice hverdage 9-15 på telefon 71 79 71 79 eller vip@GreenSpeak.dk

GreenSpeak kan kræve dokumentation for, at alle oplysninger er rigtige.

Meddelelser fra GreenSpeak sendes til dig via SMS og eller til den i systemet oplyste mailadresse.

Meddelelser indeholder informationer om abonnementsaftalen som fx varslinger om ændring af priser eller vilkår. GreenSpeak kan vælge at sende meddelelser som et almindeligt brev.

GreenSpeak kan sende dig markedsføringsmateriale via sms, mms eller mail, hvis du har givet os lov til det.

3. Fortrydelse

Hvis du har fortrudt dit valg af GreenSpeak og ønsker at annullere din bestilling, har du 14 dage fra bestillingen til at fortryde købet.

Hvis du fortryder din bestilling, skal du give os besked mundtligt eller skriftligt senest den dag, hvor fortrydelsesretten udløber.

Du kan fortryde ved at ringe til vores kundeservice alle hverdage 9-15 på telefon 71 79 71 79 eller vip@GreenSpeak.dk eller ved at benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i betingelserne.

Vi anbefaler, at du giver os beskeden skriftligt, så du kan dokumentere, at du har givet os besked.

Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Har du givet dit samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at fortryde, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for den del af abonnementet, der allerede er leveret. (Beløbet udregnes på baggrund af abonnementspris og antallet af dage aftalen har været aktivt)

Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget besked om at du vil fortryde aftalen. Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

Vi tilbagebetaler et eventuelt indestående til det betalingskort der er tilknyttet aftalen eller til den af dig oplyste bankkonto, senest 14 dage efter vi har modtaget din besked om fortrydelse.

Særligt om fortrydelsesret for nummerflytning og bestilling af nyt SIM-kort

Har du ved bestillingen udtrykkeligt anmodet om, at vi kan levere den bestilte ydelse inden udløbet af de 14 dages fortrydelsesret, kan du ikke fortryde aftalen, når vi har udført din ordre fuldt ud.

Det gælder ved nummerflytning og ved bestilling af nyt SIM-kort.

Har du bestilt en nummerportering har du ikke fortrydelsesret fra det tidspunkt, hvor GreenSpeak modtager din fuldmagt til at overflytte nummeret.

Dette accepterer du i forbindelse med bestillingen på vores hjemmeside.

Har du bestilt via vores kundeservice, vil du modtage en mail med link til fuldmagten, som du skal udfylde og acceptere.

Indtil du godkender fuldmagten, gælder de normale regler for fortrydelsesret.

Det vil sige at du inden for 14 dage fra bestillingsdatoen kan fortryde.

Indestående penge kan indsættes som taletid på et andet nummer hos GreenSpeak eller bruges som betaling for et nyt nummer i stedet for en nummerflytning.

Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du kontakte kundeservice, hverdage 9-15 på telefon 71 79 71 79 eller vip@GreenSpeak.dk og anmode herom.

4. Behandling af personoplysninger

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

CPR-nummer, navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.

CardCoin Lyngby A/S, pakker og sender vores SIM kort, derfor modtager de ved afsendelse af SIM kort, dit navn og adresse.

Telenor A/S er vores tekniske løsning og vores kundeservice system er udviklet og vedligeholdes af Telenor. Telenor har derfor adgang til systemerne og vil have adgang til alle kundeinformationer.

GreenSpeak anvender dine personoplysninger til en række formål, som primært er med henblik på at opfylde vores kontrakt med dig. Vi anvender hovedsageligt dine personoplysninger for at kunne administrere dit abonnement samt levere de ønskede tjenester til dig. Dette omfatter blandt andet, at vi indhenter kreditoplysninger, skaber og vedligeholder abonnement- og regningsinformationer, behandler trafik- og lokaliseringsdata i forbindelse med overføring af kommunikation og debitering heraf. Vi behandler også dine oplysninger for at opfylde vores retlige forpligtelser, blandt andet til at fastslå hvor du befinder dig, hvis politi eller redningstjeneste behøver denne information og videregivelse af oplysninger til nummeroplysningen, herunder publicering på internettet, medmindre du har valgt hemmeligholdelse.

Arten af de registrerede oplysninger afhænger af, hvilken tjeneste, som din aftale vedrører. Vi registrerer blandt andet navn, adresse, IP nummer, det kaldte nummer, tidsregistrering af forbruget, samt hvor meget data, der forbruges. For mobilabonnementer registreres også SIM-kort nummer, IMEI nummer på terminalen og lokationsdata.

Personoplysningerne registreres hos Greenspeak ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på greenspeak.dk er Greenspeak ApS.

Ret til indsigt

Hos GreenSpeak registreres ejer af abonnementet automatisk også som bruger. Hvis ejer alligevel lader andre bruge dit abonnement skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke har ret til indsigt i deres personlige oplysninger.

Du har med visse lovmæssige begrænsninger ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig. Du kan som kunde bede om indsigt i den persondata, der er registreret i relation til abonnementet og brugen af de tjenester mv., der er omfattet af abonnementet. Du vil typisk få indsigt i faktureringsoplysninger og mere generelt persondata, der relaterer sig til abonnementet. Er du også den rette bruger, vil du også få adgang til mere specifik persondata i relation til brugen af den tjeneste, som brugeren er registreret på. Det kan være udtryk for væsentlig misligholdelse af kontrakten med GreenSpeak, hvis der anmodes om indsigt i persondata, der angår andre end én selv.

Al behandling sker i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningens og logningsbekendtgørelsens regler.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: vip@greenspeak.dk

5. SIM-kortet

Som kunde hos GreenSpeak, får du et SIM-kort tilsendt pr. brev.

Du får en PIN- og PUK-kode tilsendt pr. mail.

Den tilsendte PIN-kode skal du indtaste på din telefon, når det nye SIM-kort er aktiveret og sat i din telefon.

Du kan efterfølgende skifte PIN-kode til 4 cifre du selv vælger.

PIN- og PUK-koder er personlige og skal opbevares på en forsvarlig måde.

Indtastes PUK-koden forkert 10 gange, vil SIM-kortet ikke længere kunne benyttes.

Hvis dit SIM-kort bortkommer, skal du straks meddele dette til GreenSpeak.

Du kan spærre dit SIM-kort på https://mit.GreenSpeak.dk/ samt via vores kundeservice alle hverdage 9-15 på telefon 71 79 71 79

Hvis tyveriet sker udenfor normal åbningstid, skal du spærre SIM-kortet på https://mit.GreenSpeak.dk/ eller sende en mail til vip@GreenSpeak.dk

Du hæfter ikke for forbrug efter spærringstidspunktet.

Du skal være opmærksom på at dit abonnement fortsætter, selvom din telefon er spærret.

Du kan mod betaling af et gebyr, få et nyt SIM-kort tilsendt eller få genåbnet dit nummer.
Se: https://GreenSpeak.dk/ovrige-priser/

6. GreenSpeaks dækningsområde

Dækning og datahastighed er afhængig af forhold som din fysiske placering, antal samtidige brugere, masteplacering og eventuelle dækningsmæssige hindringer.

Alt afhængig af disse forhold kan dækningen derfor variere i forhold til det af GreenSpeak oplyste.

Du kan gøre dig bekendt med vores dækning via dækningskortet, som du finder på https://GreenSpeak dk/netvaerk/

7. Betalingsforhold

Betalingen sker i danske kroner.

Alle GreenSpeak aftaler/abonnementer er forudbetalte.

Det er dit ansvar at sikre at der er dækning for dit forbrug på den personlige konto.

Er din saldo negativ, forbeholder GreenSpeak sig retten til at opkræve et rykkergebyr samt muligheden for at blokere for din forbindelse og ophæve aftalen.

GreenSpeak udsender ikke regninger.

Vi sender med glæde en kopi af din specifikation eller faktura per mail uden gebyr, ved henvendelse til kundeservice alle hverdage 9-15 på telefon 71 79 71 79 eller vip@GreenSpeak.dk

Er du erhvervskunde og modtager du ikke faktura kopier automatisk, kan du tilmelde dig vores erhverv faktura kopi service ved at skrive til GreenSpeak@GreenSpeak.dk med dit ønske herom.

Ved oprettelse af nummerflytning starter betaling af det bestilte abonnementet, når nummeret bliver aktivt hos GreenSpeak

Ved bestilling af nyt nummer starter betaling af det bestilte abonnementet, når SIM-kortet bliver afsendt.

Et eventuelt oprettelsesgebyr, betales ved oprettelsen.

Dit forbrug i henhold til de gældende priser, trækkes løbende fra din personlige konto.

Specificeret opgørelse af forbrug og betalinger kan fremsendes per mail ved henvendelse til vores kundeservice.

GreenSpeak kan desuden indberette dig til et kreditoplysningsbureau i henhold til lov om private registre m.v., og eventuelle inkassoomkostninger skal du betale.

Betaler du alle udeståender og vil have aftalen genoprettet, forbeholder GreenSpeak sig ret til at opkræve et genåbningsgebyr.

Hvis du misligholder abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan du ikke indgå en ny aftale med GreenSpeak, før gælden er betalt.

8. Automatisk betaling

Som ny kunde hos GreenSpeak tilmeldes du automatisk til fast automatisk betaling af dit månedlige abonnement der trækkes på dit kredit/debetkort, samt løbende optankning af din saldo fra samme kort.

Der trækkes et fast, forudbestemt, aftalt beløb hver gang, at din saldo tankes op.

Når du er tilmeldt automatisk betaling, sørger GreenSpeak for at trække penge fra dit kort, når dit abonnement skal betales hver måned.

Ved tilmelding skal du oplyse dine betalingskortsoplysninger.

Optankningerne vil automatisk blive debiteret dette kort og du vil modtage en besked på enten e-mail eller SMS den dag, hvor vi trækker pengene.

I forbindelse med tilmelding til Automatisk optankning giver du tilladelse til, at vi gemmer betalingskortoplysningerne og accepterer, at der er tale om en tilbagevendende betaling.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at vi foretager Automatisk betaling.

Dette gør du via https://mit.GreenSpeak.dk/ eller ved at kontakte kundeservice hverdage 9-15 på telefon 71 79 71 79 eller vip@GreenSpeak.dk.

Hvis vi ikke kan gennemføre en betaling ud fra de angivne kortoplysninger, vil aftalen om Automatisk betaling øjeblikkeligt bortfalde.

Dette gælder uanset årsagen til at betalingen ikke kunne gennemføres.

Ønsker du herefter igen Automatisk betaling, skal du foretage en ny tilmelding.

Du kan gøre indsigelser mod den gennemførte betaling gældende overfor din bank.

Ønsker du at benytte denne mulighed, skal du kontakte din bank senest 8 uger efter at betalingen er gennemført.

Udlandstelefoni

Befinder du dig i udlandet og din konto går i minus bliver der blokeret for at modtage opkald samt SMS m.fl.

Forsinkede takseringer bevirker, at GreenSpeak ikke altid kan spærre servicen ved præcis 0/minus!
Du kan derfor opnå en større negativ saldo, inden spærringen træder i kraft.

Ved opkald foretaget til og fra udlandet, er det også muligt at opnå en større negativ saldo, fordi denne service bliver takseret op til 4 uger efter det er foretaget.

Du kan spærre for udlandstelefoni ved at kontakte kundeservice hverdage 9-15 på telefon 71 79 71 79 eller vip@GreenSpeak.dk

Efterfølgende indbetaling til en konto der er negativ, vil først blive brugt til kreditering af skyldige beløb, hvorefter resten kan anvendes til forbrug og evt. gebyrer.

9. Udlandstelefoni – Opkald fra/i udlandet

9.1 Udenlandstelefoni

Når du køber et vores DK-abonnementer, er udlandstelefoni ikke inkluderet i dit abonnement, og din telefon vil derfor ikke virke i udlandet. Hvis du har et EU-abonnement eller et World-abonnement, vil du have adgang til udlandstelefoni. GreenSpeak er berettiget til at opkræve din nationale takst i tillæg til priserne for udlandstelefoni.

Opkrævningen fra de udenlandske teleselskaber kan tage op til 30 dage fra opkaldet er foretaget til GreenSpeak har modtaget informationen. I visse situationer kan det tage mere end 30 dage. Du kan ikke påberåbe dig kompensation, som følge af forsinkelse i vores opgørelse over dit skyldige roamingforbrug.

Priserne for at benytte telefonen i udlandet afhænger dit mobilabonnement og af det mobilnet du benytter og du skal være opmærksom på, at du også betaler for at modtage opkald i udlandet, eller hvis din mobil viderestiller til telefonsvaren, hvis dette ikke er med i dit abonnement. Prisen på opkald fra/i udlandet afhænger af den pågældende operatørs gældende takster og kan ses på https://greenspeak.dk/udlandspriser

GreenSpeak forbeholder sig ret til at begrænse forbruget i udlandet således at du maksimalt kan forbruge 100 SDR i døgnet udenfor EU (Svarende til ca. 1000 kr.). Overskrides dette forbrug kan GreenSpeak vælge at spærre nummeret uden yderligere varsel.

De fleste telefoner vælger automatisk det netværk, som er stærkest, også når du er tæt på en landegrænse. Du kan også risikere at ringe via et udenlandsk netværk, selv om du befinder dig i Danmark. Det vil altid stå i displayet, hvilket netværk du er på og du kan manuelt vælge Telenors netværk, hvis du vil undgå dette. I så fald skal du blot huske at vælge 'automatisk netværk', når du faktisk er i udlandet og vil bruge mobilen.

Vi gør også opmærksom på, at vi ikke garanterer hverken dækning, kvalitet eller sikkerhed i udenlandske netværk.

 

9.2 Forbrug udover det inkluderede

Befinder du dig i udlandet, bliver der blokeret for at modtage opkald samt SMS m.fl. Forsinkede takseringer bevirker, at GreenSpeak ikke altid kan spærre servicen ved præcis minus 200 kr. og du kan derfor opnå en større negativ saldo, inden spærringen træder i kraft. Ved opkald foretaget til og fra udlandet, er det også muligt at opnå en større negativ saldo, fordi denne service bliver takseret op til 30 dage efter opkaldet er foretaget. Du kan altid spærre for udlandstelefoni via “Min Konto”. Efterfølgende indbetaling til en konto der er negativ, vil først blive brugt til kreditering af skyldige beløb, hvorefter resten kan anvendes til forbrug og evt. gebyrer.

 

9.3 EU Roaming

Hvis du har EU abonnement gælder det i de følgende lande: Finland, Island, Norge, Sverige, Belgien, Bulgarien, Cypern(den græske del), Estland, England (Gibraltar), Frankrig (Fransk Guyana, Guadeloupe & Saint-Martin (FR), Mayotte, Martinique og Reunion), Grækenland, Holland, Irland, Italien (San Marino), Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nord Irland, Polen, Portugal (Azorerne, Madeira), Rumænien, Skotland, Slovakiet, Slovenien, Spanien (Kanariske øer), Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig, Wales.

Hvis du har World Roaming inkluderet i dit abonnement, kan du udover ovenstående lande, bruge din abonnementspakke i: USA, Thailand, Tyrkiet, Canada, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien, Puerto Rico og Bermuda.

Når du befinder dig uden for Danmark, men i lande, som er inkluderet i dit abonnement, kan du modtage og foretage opkald til 0 kr. til lokale numre, samt ringe til Danmark (gælder ikke overtakserede numre og særtjenester). Du kan maksimalt bruge op til det antal timer der er inkluderet i dit abonnement. Bruger du mere end det inkluderede antal timer, vil du modtage en SMS med besked om, at du er overgået til standardtaksterne, som findes på https://greenspeak.dk/ . Andre former for udlandsopkald takseres efter de til enhver tid gældende udlandspriser, som findes på https://greenspeak.dk/

I både EU og World abonnementer er der inkluderet modtagelse af SMS-beskeder i udlandet. Du kan sende SMS'er til 0 kr. fra dit abonnements inkluderede lande til alle danske og lokale numre. SMS-kvitteringer modtaget i ovennævnte lande takseres til 0 kr. MMS bliver takseret til 0 kroner, men vær opmærksom på at en MMS anvender data.

Når du befinder dig udenfor Danmark i lande der er inkluderet i dit abonnement, kan du bruge den mængde data, som er inkluderet i dit abonnement.

Når du har nået 80% af det inkluderede dataforbrug i udlandet modtager du en SMS med besked herom. Du modtager endvidere en ny SMS, når du når grænsen 100% for det inkluderede forbrug. Herefter faktureres du til den enhver tid gældende pris for data. Prisen finder du på https://greenspeak.dk/

9.4 Fair use.

Du kan maksimalt bruge det data, der er inkluderet i dit EU abonnement eller World abonnement. Bruger du mere end det inkluderede data, vil du modtage en SMS med besked om, at du er overgået til standardtaksterne, som findes på https://greenspeak.dk/ Herefter kan du maksimalt bruge for 100 kroner data, hvorefter din dataforbindelse bliver spærret. Du kan hæve denne grænse via SMS.

GreenSpeak er berettiget til at opkræve EU-takst for dit forbrug i andre EU-lande i følgende situationer:

 1. Dit forbrug i udlandet anvendes til andre formål end periodiske rejser i udlandet
 2. Dit forbrug registreret over 4 måneder viser, at du ikke primært har forbrug i Danmark, og at du ikke primært opholder dig i Danmark
 3. Hvis dit dataforbrug i udlandet overstiger den fair use grænsen i dit abonnement.
 4. Lang tids inaktivitet for et simkort forbundet primært, men ikke udelukkende med roaming
 5. Hvis du har flere abonnementer/simkort, som du bruger successivt, mens du roamer.

EU abonnementer er udelukkende beregnet til periodevis brug i udlandet: f.eks. ved ferieophold. Såfremt GreenSpeak ser, at der over en periode på 4 måneder er brugt mere tale, sms og/eller data i udlandet end i Danmark, og at du har opholdt dig mere i udlandet end i Danmark i samme periode, forbeholder GreenSpeak sig retten til at sende dig et varsel om, at du skal ændre adfærden for dit forbrug inden for 14 dage. Gør du ikke det, vil du blive pålagt det til enhver tid tilladte roamingtillæg.

 

9.5 Dataforbrugskontrol i udlandet

Med dataforbrugskontrollen i udlandet, slipper du for at få en grim overraskelse når du bruger data i udlandet. Du bliver automatisk tilmeldt denne service ved oprettelse. Vi sørger for at du maksimalt kan bruge data for 100 kr. pr. måned i udlandet udover dit eventuelle inkluderede forbrug.

Perioden for dataforbrugskontrol starter den første dag i måneden og slutter sidste dag i måneden. Rejser du hen over et månedsskifte, skal du være opmærksom på at din dataforbrugskontrol bliver ”nulstillet”. Det vil sige at du godt kan overskride 100 kr., da der er tale om en ny periode. Dataforbrugskontrollen gælder kun for dataforbrug i udlandet: SMS, tale mv. er ikke inkluderet i forbrugsgrænsen på de 100 kr. Når du har nået 80 % af de 100 kr. sendes der en SMS med advarsel herom. Ligeledes sender vi dig en sms når de 100 kr. er nået.

Du har mulighed for at ophæve spærringen midlertidigt, det vil sige for pågældende måned. Du skal kontakte kundeservice på tlf.: 71797179 eller via mail på vip@greenspeak.dk . Vær opmærksom på at data forbruget i den pågældende periode herefter vil være ubegrænset. Hvis du ønsker at ophæve dataforbrugskontrollen fremadrettet, skal du ligeledes kontakte kundeservice på tlf.: 71797179 eller via mail på vip@greenspeak.dk . Vær opmærksom på at forbruget fremover vil være ubegrænset.

Hvis du ikke ønsker du ikke at benytte dig af data i udlandet, skal du slå dette fra på din telefon.

 

9.6 World abonnement (World roaming).

I lande uden for EU betaler du for alt forbrug i henhold til GreenSpeak´s gældende udlandspriser, som du finder på https://greenspeak.dk/ Når du bruger dit abonnement i udlandet, skal du være opmærksom på, at priserne kan være højere, og du skal være opmærksom på, at du betaler for at modtage opkald i udlandet. Der er en øvre grænse for dit dataforbrug i udlandet på 100 kr., medmindre du har ændret denne.

World Roaming abonnementerne er udelukkende beregnet til periodisk brug i udlandet: f.eks. ferieophold. Såfremt GreenSpeak ser, at der over en periode på 2 måneder er brugt mere tale, sms og/eller data i lande omfattet i World abonnementer (dog ikke lande omfattet af EU) end i Danmark, og at du har opholdt dig mere i et eller flere af disse lande end i Danmark i samme periode, er GreenSpeak berettiget til at spærre eller lukke for dit abonnement uden forudgående varsel.

10. Indholdstakserede tjenester

En indholdstakseret tjeneste er en service, hvor du kan bestille varer og tjenesteydelser med din mobiltelefon via SMS, MMS eller internet.

Du betaler over din forudbetalte konto.
Det maximale beløb som kan opkræves for denne type bestilling, er 225 kr. pr. vare eller tjeneste.
Du hæfter for betalingen, dog ikke for betaling af varer eller tjenester der leveres uden for mobiltelefonen, hvis dit SIM-kort er blevet misbrugt eller stjålet.
Det er en forudsætning at du ikke med vilje- eller ved svigagtig adfærd, selv er skyld i misbruget.

Bestilling

Du bestiller en indholdstakseret tjeneste via internettet, eller når du afsender en specifik SMS-kode til et firecifret nummer.

Når den bestilte tjeneste er leveret, trækkes beløbet på din forudbetalte konto.
Det er dit eget ansvar at sikre, at din telefon understøtter den bestilte tjeneste, at der er hukommelse nok i telefonen og at du gemmer den rigtigt.
Bestiller du en indholdstakseret tjeneste hos tredjemand, hæfter du for betalingen, selv om de fremsendte tjenester bliver afvist af din telefon.

Fortrydelsesret

Når du bestiller indholdstakserede tjenester via SMS, MMS eller internet, får du oplysning om fortrydelsesret. Læs oplysningerne grundigt, så du ved hvordan du kan fortryde aftalen.

Prisoplysninger

Prisen for en indholdstakseret tjeneste skal fremgå dér, hvor tjenesten annonceres. Ud over denne pris opkræver GreenSpeak almindelig SMS-pris for leveringen.

Spærring

Overlader du din mobiltelefon til andre, fx børn, er der en vis risiko for, at de bruger den til at bestille indholdstakserede tjenester.

Du hæfter som kunde for dette forbrug.
Du har dog muligheden for at spærre for indholdstakserede tjeneste ved at kontakte kundeservice hverdage 9-15 på telefon 71 79 71 79 eller vip@GreenSpeak.dk
Du spærrer kun for de indholdstakserede tjenester og ikke for normale SMSer og MMSer.

Misbrug

Du kan beskytte din mobiltelefon mod uberettiget brug ved at bruge PIN-kode.

Indhold af tjenesterne

GreenSpeak påtager sig intet ansvar for indholdet af indholdstakserede tjenester, der leveres af tredjemand.

Ændringer

GreenSpeak er berettiget til at ændre ovenstående vilkår med 30 dages varsel og uden varsel, hvis ændringen udelukkende er til kundens fordel.

Framelding

Du kan til enhver tid framelde dig muligheden for indholdstakserede SMS´er ved at kontakte kundeservice hverdage 9-15 på telefon 71 79 71 79 eller vip@GreenSpeak.dk

11. Kampagner

Ved kampagner, hvori der indgår taletid som en del af kampagnen, eller i tilfælde af at GreenSpeak indsætter bonus på din konto, kan taletiden eller bonus ikke ombyttes til kontanter eller overflyttes til et andet nummer hos GreenSpeak.

Disse udbetales heller ikke i forbindelse med opsigelse.

12. Kreditvurdering

GreenSpeak er til enhver tid berettiget til at foretage en kreditvurdering af dig, herunder i forbindelse med indgåelse af en aftale. Kreditvurderingen sker i overensstemmelse med Persondataloven regler. Vi opdaterer endvidere løbende dine kunde- og kreditoplysninger ved at tilmelde og indhente oplysninger fra CPR/CVR samt kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet.

På baggrund af en kreditvurdering kan GreenSpeak vælge at tildele dig et kreditmaksimum. GreenSpeak kan til enhver tid afvise at indgå en aftale med dig eller kræve, at du først betaler eventuel forfalden saldo for andre abonnementsforhold. Ud over at fastsætte et kreditmaksimum kan GreenSpeak også kræve, at du indbetaler et depositum, før aftalen kan accepteres.

Du hæfter for alt forbrug, også selvom det overskrider det fastsatte kreditmaksimum. En overskridelse af kreditmaksimum giver GreenSpeak ret til straks at afbryde forbindelsen. GreenSpeak kan også kræve, at du foretager en acontobetaling af det totale skyldige beløb.

13. Misligholdelse

I tilfælde af at du misligholder forpligtigelser i henhold til abonnementsaftalen, kan GreenSpeak afbryde eller begrænse din brug af GreenSpeaks mobiltjeneste. Ved vedvarende misligholdelse kan GreenSpeak opsige dit abonnement. Følgende forhold anses blandt andet for at være væsentlig misligholdelse:

Saldoen på din konto er i negativ og det skyldige beløb er ikke betalt efter GreenSpeak har meddelt dig dette.
Du standser dine betalinger.
Du benytter udstyr, der ikke er CE-mærket eller beregnet til brug i forbindelse med tilslutning til GreenSpeaks mobiltjeneste.
Du anvender abonnementet til formidling af trafik for andre end dig selv eller en eventuel bruger.
Utilsigtet mønster i brug af skift mellem abonnementer.
Du giver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om flytning eller ændring af mailadresse til GreenSpeak
Du udøver chikane mod GreenSpeak, GreenSpeaks medarbejdere eller GreenSpeaks øvrige kunder.

Hvis du ikke retter det forhold, der har givet anledning til afbrydelsen, kan GreenSpeak uden varsel ophæve abonnementsaftalen. Ophæves abonnementsaftalen, mister du rettighederne til mobilnummeret.

14. Ændringer i priser og vilkår

GreenSpeak kan til enhver tid ændre de disse vilkår, samt abonnements- og forbrugsafgifter. Du vil altid få besked om disse ændringer fx via mail, eller SMS. Du får besked mindst 30 dage før ændringerne træder i kraft. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement, hvis du ikke ønsker at beholde det, efter ændringen er trådt i kraft. Ved mindre væsentlige ændringer kan GreenSpeak vælge at indrykke annoncer i dagspressen og på www.GreenSpeak dk. Er ændringen til din fordel, bliver du ikke nødvendigvis varslet. Du kan finde de til enhver tid gældende priser på www.GreenSpeak dk.

15. Reklamation

Hvis du oplever, at din bestilling ikke stemmer overens med den indgåede aftale eller hvis SIM-kortet er defekt, skal du kontakte GreenSpeak hurtigst muligt, efter at du opdager uoverensstemmelsen. vip@greenspeak.dk

Købelovens mangelsregler finder ikke anvendelse på abonnementer. Om du har 2 års reklamationsret efter reglerne i købeloven afhænger derfor af, hvilken ydelse, der skal leveres i henhold til abonnementsaftalen.

Hvis din reklamation vedrører et defekt SIM-kort, skal du returnere det til GreenSpeak, som sørger for at ombytte kortet uden omkostninger for dig. Vi dækker også returfragten. Dette gælder kun, hvis du ikke selv er skyld i at SIM-kortet er blevet defekt. GreenSpeak sørger for at udbedre fejl og andre afbrud inden for rimelig tid, efter at du har anmeldt fejlen.

16. Opsigelse

Husk du kun skal opsige din aftale, hvis du ikke ønsker at beholde dit telefonnummer!

Hvis du ønsker at flytte dit telefonnummer til et andet selskab, skal du oprette en aftale hos det nye teleselskab, hvorefter dit nye selskab opsiger din aftale hos GreenSpeak efter en eventuelle bindingsperiode og opsigelse periode er overstået.

Som kunde hos GreenSpeak kan du efter eventuel bindingsperiode opsige med løbende måneds opsigelse.

Dit abonnement vil blive opsagt den sidste dag i den måned, hvor du opsiger.
I forbindelse med opsigelse vil et eventuelt indestående/restsaldo blive krediteret senest 30 dage efter opsigelsen.

Beløbet udbetales til et af dig oplyst bankkontonummer.

Dette gælder ikke eventuel indestående bonus.

Opsigelse skal ske skriftligt til vip@GreenSpeak.dk

GreenSpeak har ret til at opsige abonnementsaftalen eller dele heraf med mindst 30 dages varsel, hvis GreenSpeak ophører med at udbyde tjenesten.

17. Tvister og klageadgang

Er du uenig med GreenSpeak i forhold til registreret forbrug eller kvaliteten af din vare, skal du først kontakte kundeservice. Kan du og kundeservice ikke blive enige, afhænger dine muligheder for at gå videre med din klage af, hvad du klager over.

Du kan klage til GreenSpeak over alle forhold vedrørende dit abonnement. I den periode GreenSpeak behandler din klage, stiller GreenSpeak opkrævningen af det omtvistede beløb i bero. Det gælder dog ikke opkrævningen af morarenter. GreenSpeak afgør som udgangspunkt sagen senest tre måneder efter vi har modtaget din klage.

I de tilfælde hvor uenigheden mellem dig og GreenSpeak drejer sig som et af GreenSpeak registreret forbrug, og/eller du er registreret som privatkunde, kan GreenSpeaks afgørelse indbringes for Teleankenævnet, Axeltorv 6, 3. sal th. 1609 København V, www.teleanke.dk.

Drejer uenigheden sig om en vare, kan du klage til https://naevneneshus.dk/ Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis du og GreenSpeak ikke kan blive enige. Du kan læse mere om Center for Klageløsning på https://naevneneshus.dk/

Du kan også sende en klage til EU-kommissionens online klageportal, hvis du er statsborger i et andet EU-medlemsland end Danmark. Du kan sende klagen på siden: http://ec.europa.eu/odr. Du skal huske at tilføje vores mailadresse: Klage@GreenSpeak.dk

For alle køb af varer finder købelovens regler om mangler anvendelse.

18. Erstatning

GreenSpeak er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler.

GreenSpeak er i intet tilfælde ansvarlig for tabt avance, driftstab eller andre indirekte tab, medmindre tabet skyldes GreenSpeaks forsætlige eller uagtsomme handlinger.

Når en samtale er slut, er det dit ansvar at afbryde forbindelsen.

GreenSpeak er uden ansvar for tab pga. afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af telenet eller teletjenesten ifm. foranstaltninger, der er nødvendige på grund af teknik, vedligehold og drift eller er pålagt af tilsynsmyndigheder, medmindre GreenSpeak har forsømt at begrænse ulemperne.

19. Overdragelse

Overdragelse til tredjepart kræver et skriftligt samtykke fra GreenSpeak, og den nye ejer skal godkendes af GreenSpeak. GreenSpeak kan kræve, at ubetalte regninger skal være betalt, inden en overdragelse kan ske. For at overdragelsen kan ske, skal både du og den nye ejer/kunde acceptere overdragelsen. Hvis den nye kunde ikke kan overtage det eksisterende abonnement, får de et andet telefonnummer. Overtræder du reglerne om overdragelse, har GreenSpeak ret til uden varsel at ophæve aftalen eller nægte dig at få flere aftaler hos GreenSpeak.

20. Vilkår for nummerflytning

Ved at acceptere vilkårene, bekræfter du som nuværende ejer af mobilnummeret at du ønsker at overføre dit mobilnummer fra dit nuværende selskab til GreenSpeak.

Samtidig giver du GreenSpeak fuldmagt til, med henblik på nummerflytningen, at opsige dit abonnement hos dit nuværende selskab.

Når du vælger at flytte dit nummer ved udløb af binding og/eller opsigelsesperiode, bliver dit nummer flyttet til GreenSpeak den førstkommende arbejdsdag efter din bindings- eller opsigelsesperiode er udløbet hos dit nuværende teleselskab.

Du kan selv vælge en dato for flytning af dit nummer. Vær opmærksom på, at en eventuel binding på et abonnement hos dit nuværende teleselskab, vil fortsætte indtil din bindingsperiode udløber, også selv om dit nummer er overgået til GreenSpeak. I den pågældende periode betaler du muligvis både os og dit gamle selskab, indtil bindingen er ophørt.

Ved GreenSpeaks forsinkelse/afbrydelse af din nummerflytning, kan du forvente en kompensation ud fra følgende rater:

Forsinkelse: 50 kr. som engangsbeløb, samt 5 kr. pr. efterfølgende hverdag.

Afbrydelse af telefoni i mere end 24 timer: 50 kr. som engangsbeløb, samt 50 kr. pr. efterfølgende hverdag.

Uretmæssig nummerflytning: Din nummerflytning skal annulleres senest dagen inden dit nummer overgår til GreenSpeak.

Dette gøres ved at kontakte kundeservice hverdage 9-15 på telefon 71 79 71 79 eller vip@GreenSpeak.dk og skal ske senest dagen inden overflytningen klokken 12.00.

Hvis dit nummer mod forventning stadig overgår til GreenSpeak selvom du har bedt om at få nummerflytningen annulleret, vil kompensationen lyde på 500 kr.

For alle kompensationer gælder det, at beløbet indsættes på din taletidskonto på https://mit.greenspeak.dk/

Du kan til enhver tid bede om at få beløbet udbetalt til din bankkonto.

21. Skift mellem abonnementer

Er du ikke i binding og ønsker du at skifte til et abonnement, som har en højere pris, sker ændringen med det samme, og du vil blive opkrævet differencen mellem dit gamle og dit nye abonnement med det samme.

Hvis du skifter til et abonnement, med samme pris eller lavere pris, sker ændringen og betalingen ved førstkommende månedsskifte.

22. Uddrag af lov om betalingstjenester

Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af uautoriserede betalingstransaktioner, jf. § 57, medmindre andet følger af § 62. Ved en uautoriseret transaktion skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet.

Stk. 2. Det kan aftales, at stk. 1 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes anonymt, eller hvis betalers udbyder på grund af mikrobetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret.

Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument, medmindre andet følger af stk. 2-6. Betaler hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Ved en uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Betaleren hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af, at betaler har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter § 59.

Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter betaleren med op til 1.100 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt.

Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter betaleren med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis betalers udbyder godtgør, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt, og

 • at betaleren har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller at den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab,
 • at betaleren har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller
 • at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Stk. 4. Betaleren hæfter med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og betalers udbyder godtgør,

 • at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og 4, kan betalerens samlede hæftelse ikke overstige 8.000 kr.

Stk. 6. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt og betalers udbyder godtgør, at betaleren har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.

Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udbyderen har fået underretning om, at betalingsinstrumentet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret.

Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, hvis udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. § 60, stk. 1, nr. 2.

Stk. 9. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet.

Stk. 10. Det kan aftales, at stk. 1-6 ikke finder anvendelse ved mikrobetalingsinstrumenter, der anvendes anonymt, eller hvis betalers udbyder på grund af mikrobetalingsinstrumentets karakter ikke er i stand til at bevise, at betalingstransaktionen var autoriseret. Det kan endvidere aftales, at stk. 7 og 8 ikke finder anvendelse på mikrobetalingsinstrumenter, hvis det på grund af betalingsinstrumentets karakter ikke er muligt at spærre for brugen af det.

23. Håndtering af trafik i net og produkter

GreenSpeak benytter almindelige trafikprioriteringsteknikker til at sikre dig en optimal brugeroplevelse, herunder til almindelig trafikstyring og til håndtering af trafik spidsbelastningsperioder.

I mobile netværk inddeles, styres og prioriteres trafikken alene med henblik på at sikre effektiv dirigering og den mest optimale kvalitet for trafikken i relation til kapacitet til rådighed, tilgængelig teknologi og frekvensressourcer (2G, 3G, 4G, 5G), samt acceptabel forsinkelse, forstyrrelse og pakketab i forhold til den konkrete type trafik.

Signaleringstrafik er prioriteret over anden trafik, taletrafik prioriteres over datatrafik, og alt datatrafik behandles lige. Til dette formål anvendes principper, der er defineret og internationalt standardiseret i 3GPP TS 36.331, TS 36.304 og lignende.

I faste, kablede netværk inddeles, styres og prioriteres trafikken alene med henblik på at sikre effektiv dirigering og den mest optimale kvalitet for trafikken i relation til kapacitet til rådighed, tilgængelig teknologi, samt acceptabel forsinkelse, forstyrrelse og pakketab i forhold til den konkrete trafik.

Signaleringstrafik prioriteres højest, da det er en forudsætning for fejlretning og -søgning.

Taletrafik er prioriteret over anden datatrafik.

Til dette formål anvendes principper, der er defineret og internationalt standardiseret i IETF’s (Internet Engineering Taskforce) RFC-standarder.

MÆNGDEBEGRÆNSNINGER:

Hvis dit dataforbrug overskrider den inkluderede mængde data nedsættes hastigheden til 64/64 Kbit/s.

 • Dette betyder, at du stadig kan benytte internettet, men dog i et meget begrænset omfang. Udgangspunktet er, at en højere hastighed er ensbetydende med en bedre brugeroplevelse.
 • Med en hastighed på 64/64 Kbit/s kan visse datakrævende tjenester derfor være svært- eller helt utilgængelige, og mindre datakrævende tjenester kan forekomme langsommere.

HASTIGHEDSBEGRÆNSNINGER:

Din bredbåndshastighed siger noget om, hvilken kapacitet du som bruger har til rådighed i dit abonnement.

 • Dette har en betydning for, hvor hurtigt du kan tilgå hjemmesider, downloade data osv.
 • Jo større en kapacitet/hastighed du har valgt i dit abonnement, jo hurtigere vil du opleve, at din adgang til internettet er.

24. Services til mobil

GreenSpeak har en række ekstra services til dit abonnement.

 • Nogle af dem får du automatisk, andre skal du tilmelde dig.
 • Hvis du er i tvivl, så kontakt kundeservice hverdage 9-15 på telefon 71 79 71 79 eller vip@GreenSpeak.dk

SALDOINFORMATION

 • Med saldoinformation vil du automatisk modtage en SMS med din saldo.
  Tilmelding og framelding sker ved at kontakte kundeservice hverdage 9-15 på telefon 71 79 71 79 eller vip@GreenSpeak.dk

VIDERESTILLING

Med Viderestilling får du mulighed for at viderestille dine opkald til et andet nummer, som du selvfølgelig selv bestemmer.

 • Du kan kun viderestille opkald til ét andet nummer, men dét nummer kan viderestille opkaldet til et tredje nummer. Det kan være en stor fordel, hvis opkaldet er yderst vigtigt – fx alarmering.
 • Du betaler almindelig takst for viderestillingen, da du betaler det samme, som et telefonopkald fra din mobil til den person du viderestiller til og opkaldet vil derfor blive takseret til alm. mobiltakst.
 • Du kan viderestille til et andet nummer ved at følge vejledningen i din telefons manual.

UDELADT NUMMER

Ønsker du at tilmelde eller framelde dig til udeladt nummer, kan dette vælges ved oprettelsen af nummeret og efterfølgende ved at kontakte kundeservice hverdage 9-15 på telefon 71 79 71 79 eller vip@GreenSpeak.dk

 • Med udeladt nummer videregiver GreenSpeak ikke oplysninger til private søgemaskiner som – De Gule Sider, Krak m.fl.
 • Vi er forpligtet til at videregive dit nummer til 118.

HEMMELIGT NUMMER

Med hemmeligt nummer kan folk ikke se dit nummer, når du ringer dem op.

 • Har du valgt at have hemmeligt nummer, vil nummervisning i forbindelse med opkald være permanent blokeret (dog undtaget opkald til 112).
 • Du kan vælge at gøre dit eget nummer midlertidig hemmeligt via en menu på mobiltelefonen eller ved at indtaste #31# inden dit opkald.

MOBILSVAR

Mobilsvar er din gratis mobiltelefonsvarer.

 • Alle opkald bliver automatisk viderestillet til Mobilsvar, når din telefon er optaget, slukket eller uden for dækning.
 • Det koster den normale takst at viderestille dine opkald til telefonsvareren
 • Det koster den normale takst at aflytte din GreenSpeak-mobilsvarer.

EJERFORHOLD

Den person, som har oprettet nummeret er juridisk ejer af nummeret og hæfter for alt forbrug.

GREENSPEAK TIL GREENSPEAK

Med GreenSpeak til GreenSpeak kan du ringe for 0 øre til alle GreenSpeak numre i Danmark.

 • Opkaldsafgiften er 0 øre.
 • Længden at den enkelte samtale må max vare én time, men du kan lægge på inden en time og ringe op igen. Minutter derudover takseres til din normale mobiltakst.
 • GreenSpeak til GreenSpeak må ikke anvendes til chikane af enkeltpersoner eller grupper.
 • GreenSpeak til GreenSpeak må ikke bruges kommercielt, herunder til markedsføring.
 • GreenSpeak forbeholder sig retten til at framelde GreenSpeak til GreenSpeak på den enkelte kunde, såfremt GreenSpeak registrerer systematisk adfærd, eller adfærd der falder under ovenstående kategorier.
 • GreenSpeak til GreenSpeak kan ikke anvendes i udlandet.
 • Takseringen sker til den enhver tid gældende udlandstakst.

SMS OG MMS

Hvis du har købt et abonnement med Fri SMS og MMS inkluderet i dit abonnement.

 • Gælder dette ikke for indholdstakserede tjenester bestilt via SMS eller MMS, SMS og MMS afsendt fra udlandet, web SMS og MMS samt SMS og MMS til udenlandske mobilnumre.
 • Disse takseres efter de i øvrigt gældende takster.

MISBRUG: SMS OG MMS BESKEDERNE MÅ IKKE:

 • Være maskinskabte (maskinelt afsendte)
 • Sendes som en serie af identiske SMS & MMS beskeder til samme modtager
 • Bruges til chikane eller spam af enkeltpersoner eller grupper.
 • Bruges kommercielt, herunder til markedsføring.

Ved misbrug kan GreenSpeak spærre dit abonnement med øjeblikkelig virkning.

25. Særligt for GreenSpeak Forbrugsafregnet/Basis

Med GreenSpeak Forbrugsafregnet/Basis abonnement betaler kunden for sit forbrug af mobiltelefoni til en fast lav pris.

SÆRLIGE VILKÅR FOR GREENSPEAK BASIS:

Opkald til overtakserede mobil- og fastnetnumre dækkes ikke af de aktuelle priser.

 • Eksempelvis opkald til 118, 1810 eller lignende.
 • Opkald til og fra udlandet takseres særskilt efter GreenSpeaks generelle udlandstakster.
 • Sms til og fra udlandet samt overtakserede sms’er takseres jf. prislisten.
 • Mms til og fra udlandet takseres efter gældende prisliste.
 • Data er ikke inkluderet. Dette kan tilkøbes via Ekstra Data.
 • GreenSpeak Basis er minuttakseret for alle typer af nationale opkald.
 • Minimumsforbrug 10 kr. måned. Bruges der mindre, trækker GreenSpeak beløbet op til 10 kr.
 • En opsigelse skal ske skriftligt eller telefonisk.
 • Det er kundens ansvar altid at have en positiv saldo til dækning af sit forbrug, som derfor skal indsætte penge forud til at dække det kommende forbrug.
 • Den bedste sikkerhed for at der altid er dækning på kontoen, opnås ved at tilmelde sig den gratis service Automatisk Optankning.
 • GreenSpeak Basis må ikke bruges kommercielt, herunder til markedsføring.

26. GreenSpeak Mobilt Bredbånd

Vi trækker penge til dækning for den valgte Mobilt Bredbåndsløsning den 1. i hver måned.

 • Beløbet bliver trukket fra det kreditkort, som kunden har afgivet oplysninger på i forbindelse med tilmeldingen.
 • Har kunden et forbrug ud over det, der er inkluderet i pakken, så skrues hastigheden ned til 64 kbit frem til næste abonnementsperiode.
 • Det koster ikke noget at bruge data ved denne nedsatte hastighed.
 • Hvis der ikke er dækning for et forbrug, der ikke er inkluderet i pakken, vil kunden blive varslet om at sætte penge ind til dækning for dette.
 • Hvis dette ikke sker, kan GreenSpeak lukke for Mobilt Bredbånd uden varsel.
 • For at undgå at dette sker, anbefaler vi altid at kunden tilmelder sig Automatisk Optankning, hvormed der automatisk overføres et valgt standardbeløb fra kundens kreditkort til dennes mobil-konto, hver gang saldo rammer 0 kr.
 • Tilmelder kunden sig Mobilt Bredbånd i løbet af en måned, betales kun for de dage, der er tilbage i måneden.
 • Det er muligt at benytte sms. Sendes sms, takseres kunden på baggrund af de aktuelle priser.

Mobilt bredbånd virker som udgangspunkt kun på Telenor Danmarks netværk.

Standardfortrydelsesformular

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:

GreenSpeak
Caprivej 6, 3. th
2300 København S
E-mail: vip@GreenSpeak.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/ydelser:

__________________________________________________________________________________

Bestilt den: _______________________________     Modtaget den: _______________________________

Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________

Forbrugerens adresse:  ___________________________________________________________________

Forbrugerens underskrift: _________________________________________      Dato: _________________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir) - Vi anbefaler at man sender teksten per mail til vip@greenspeak.dk , så har du bevis i udbakken at du har sendt fortrydelsen.

Indholdsfortegnelse