GreenSpeak støtter

Havhøst Hvid(4)

Vores kunder har i alt doneret

26.870 kr.

Til Havhøst

Havhøsts arbejde

Havhøst er en non-profit NGO’, der arbejder for at styrke menneskers relation til havet og vise, hvordan regenerativ dyrkning af fødevarer kan være godt for både os og havbunden. Det vil sige, at der dyrkes tang, muslinger og østers på en måde, der giver mere tilbage til de lokale økosystemer i havet, end det tager.
Dyrkningen foregår rundt om i hele landet i lokale foreninger – kaldet maritime nyttehaver – hvor mennesker samles om havet og dyrker fællesskabet og den gode mad. Mange steder kommer der også skoleklasser forbi og lærer om bæredygtige fødevaresystemer, mens de får vind i håret og måske lidt våde ærmer.

Det gode ved at dyrke og spise muslinger, tang og østers er, at de optager næringsstoffer fra havet og binder CO2 virkelig effektivt. De indeholder mange gode næringsstoffer for mennesker, så Havhøst arbejder også med at informere om, hvordan man kan udvide sin kulinariske pallette og få en sundere kost. Samtidig fungerer nyttehaverne som jagtmarker og levesteder for alle mulige smådyr. På den måde forbedrer regenerativ dyrkning i havet det lokale havmiljø og styrker biodiversiteten under vand samtidig med at der kommer sund mad på bordet.

Havhøst der er i gang med at høste muslinger og tang i en af deres maritime haver.

Havhøst og GreenSpeak

Havhøst handler om regenerativ kultivering af havet, og det er vi vilde med i GreenSpeak. Vi bestræber os på at have en bred pallette af støtteprojekter, der på hver sin måde hjælper klima, miljø og natur, og en vigtig del af dette er at forbedre vores havmiljø.

Det er et af vores nyeste støtteprojekter, der først blev introduceret til en afstemning i foråret 2024.

Om Havhøst

Havhøst arbejder for at fremme regenerativ kultivering i havet. Det indebærer at dyrke, høste og spise af havets ressourcer, på en måde, der bidrager til at genskabe balancen i de maritime økosystemer.
At dyrke med respekt for havets og afgrødernes naturlige processer, og skabe velsmagende måltider og gode madvaner, er kerneprincippet som de arbejder med.

Historien bag

Havhøst startede som en lokal maritim nyttehave i 2013 på Kalvebod Brygge i København. Dengang under navnet Maritime Nyttehaver, som det hed indtil 2015. På ganske få år fik bevægelsen med folkedrevne maritime nyttehaver spredt sig som en bølge langs de danske kyster. I juni 2020 blev verdens første Bølgemark søsat. Bølgemarken er en flydende platform, der stadig bruges til dyrkning og undervisning i regenerativ havdyrkning fire steder i landet.

De første tanker, der førte til dannelsen af Havhøst, sigtede på at etablere en blå udgave af urban farming, ved at plante Københavns havn til med østers. I dag er organisationen vokset til en landsdækkende enhed med flere tusinde lokale havbønder, der mødes og dyrker muslinger, tang og østers fordelt i hele landet, f.eks. i Aalborg, Kerteminde og Ebeltoft.

Hjerte-lyseroed
Hjerte-lyseroed
Hjerte-lyseroed