GreenSpeak støtter

den-danske-naturfond-logo

Vores kunder har i alt doneret

174.709 kr.

Til Den Danske Naturfond

Den Danske Naturfond

Den Danske Naturfonds arbejde består i at opkøbe og bevare dansk natur. Ikke bare som flotte, velholdte skove, der kan gås ture i, men som vild natur. Der vil eksempelvis ikke blive ryddet træer, der måtte vælte eller fjernet kvas i jordbunden. Det er alt sammen med til at skabe optimale forhold til de dyrearter, vi har i Danmark, hvoraf nogle af dem endda er fredet.

I nogle tilfælde vil det ved et nykøb af et område dog være nødvendigt at genoprette naturen i forhold til hvordan det tidligere har været. Det kan eksempelvis være at hjælpe et sumpområde på vej for at skabe et fugtigt område til dyr og planter. I nogle områder bliver der også udsat heste og kvæg for at hjælpe området med afgræsning og derigennem skabe bedre forhold for naturens mangfoldighed.

DDN-thumbnail-2

Den Danske Naturfond og GreenSpeak

Den Danske Naturfond arbejder for at hjælpe den danske natur og den danske biodiversitet, og det er vi vilde med i GreenSpeak. Vi bestræber os på at have en bred pallette af støtteprojekter, der på hver sin måde hjælper klima, miljø og natur, og en vigtig del af dette er at beskytte den danske natur. Vores land har en helt unik sammensætning af dyre- og planteliv, som vi gerne vil hjælpe med at bevare og give endnu mere gunstige forhold.

Om Den Danske Naturfond

Den Danske Naturfond er en uafhængig, privat, non-profit fond, der har til formål at opkøbe skov og naturområder i Danmark for at skabe bedre forhold for den danske natur. Naturfonden vil skabe et Danmark med bedre plads til dyr og planter, og hvor vi alle kan opleve storslået natur på naturens egne betingelser. Naturfonden arbejder i hele landet og forfølger sit formål ved at opkøbe jord, hvor naturen bliver genoprettet, plejet og sikret for eftertiden. Alle opkøb sker gennem frivillige aftaler med private lodsejere.

Historien bag

Naturfonden blev grundlagt i 2015 af tre aktører; den danske stat, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond. Dette blev gjort i forlængelse af vedtagelsen af loven om Den Danske Naturfond i december 2014. Fonden arbejder uafhængigt af statslige interesser, og er underlagt vedtægterne i loven om Den Danske Naturfond, der eksempelvis sikrer alle fri adgang til deres areal, på samme måde som ved andre offentligt ejede arealer.

Når der doneres penge til Naturfonden, vil hele beløbet gå til at opkøbe skov og natur. Dette kan lade sig gøre, da fondens drift og administration dækkes af Naturfondens kapital.

Hjerte-lyseroed
Hjerte-lyseroed
Hjerte-lyseroed

Vil du vide mere om Den Danske Naturfond og deres arbejde, kan du læse mere på deres egen hjemmeside.