Trampolinhuset er Danmarks eneste medborgerhus for asylansøgere, flygtninge og danskere.

Her arbejdes for langsigtet og reel forandring i asylansøgere og flygtninges liv – på deres egne præmisser.

Trampolinhuset danner rammer for at asylansøgere og flygtninge kan opnå personlig og faglig udvikling, demokratisk deltagelse, socialt netværk og fællesskab.
Husets besøgende har forskellige baggrunde og kompetencer, men deler et fælles ønske om at forbedre vilkårene for asylansøgere og flygtninge.

Nu kan du støtte Trampolinhusets arbejde ved at blive kunde hos GreenSpeak, Danmarks velgørende teleselskab.

DonationsoversigtAbonnementer