Image
Image

Idéen med GreenSpeak er at give hele overskuddet til velgørenhed. Det sker i to omgange. Først giver vi 100 kr. til et støtteprojekt, du vælger, når du opretter dig som kunde i GreenSpeak. Derefter bliver du også inviteret til at stemme om fordelingen af det generelle overskud, når det skal fordeles to gange om året.

Det vil sige, at jo længere tid du er kunde hos os, jo flere penge er du med til at give til de gode formål.

Donationsoversigt
 

Verdens Skove

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der arbejder for bevarelse og bæredygtig brug af verdens skove – både de danske skove og regnskoven.

Læger uden grænser

Læger uden Grænser behandler mennesker i katastrofer og konflikter, som er dybt afhængige af lægehjælp.

Afrika Kontakt

Afrika Kontakt er en solidaritetsbevægelse, der kæmper for grundlæggende politiske forandringer for at gøre op med den globale ulighed.

Anima

Anima arbejder aktivt ud fra den simple filosofi, at dyr har grundlæggende rettigheder, bl.a. retten til ikke at blive udsat for unødvendig smerte.

Masanga

Masanga Projektet driver et hospital i Tonkolilli Distriktet og servicerer herved 43.000 af landets dårligst stillede borgere.

Økologisk landsforening

Økologisk landsforening er et fællesskab for forbrugere, landmænd, virksomheder og organisationer, som ønsker at fremme økologi i Danmark.

Ingeniører uden grænser

Ingeniører uden Grænser hjælper fattige mennesker med at skaffe rent vand, etablere sunde, sanitære forhold, skoler og sundhedsklinikker.

ØsterGRO

ØsterGRO er Danmarks første bylandbrug. Her produceres grøntsager, æg og honning, som afsættes til tagfarmens medlemmer.

Trampolin huset

Trampolinhuset danner rammer for at asylansøgere og flygtninge kan opnå personlig og faglig udvikling, demokratisk deltagelse, socialt netværk og fællesskab.

Gode Penge

Gode Penge arbejder for at mobilisere borgere, virksomheder, organisationer og politikere omkring en pengereform, der skaber et mere demokratisk og bæredygtigt pengesystem.

Operation Dagsværk

Hvert år arbejder tusindvis af danske elever frivilligt på Dagsværkdagen ved at give lønnen videre til et projekt valgt af elever.

SOS Børnebyerne

I Børnebyerne giver de hver dag forældreløse og udsatte børn en tryg barndom med en familie, et kærligt hjem og en uddannelse.

Dansk Vegetarisk Forening

Dansk Vegetarisk Forening arbejder for at udbrede vegetarisk levevis igennem positiv inspiration. DVF afholder bl.a. workshops for folkeskoleelever over hele landet om miljøomkostningerne ved at producere kød.

Depressions-foreningen

Depressionsforeningen tilbyder støtte og netværk nu og her, men de arbejder også på de mere langsigtede mål som at nedbryde tabu og forbedre vilkårene for de sygdomsramte og deres pårørende.

Lovespring

LoveSprings mission er at indsamle midler til at bygge brønde, hvor der virkelig er brug for det. LoveSpring har siden 2008 sikret rent drikkevand til omkring 12.000 mennesker i Vestafrika.

Projekt Hjemløs

PROJEKT HJEMLØS – mad og omsorg til byens hjemløse er en forening, der drives af frivillige ildsjæle, med store hjerter til byens hjemløse og socialt udsatte.

Dyreværnet

Dyreværnet kæmper for at forhindre utilsigtet aflivning. De giver dyr et alternativ til aflivning og sørger for, at flere end 1200 dyr årligt, får nye hjem.