Image
Image

Idéen med GreenSpeak er at give hele overskuddet til velgørenhed. Det sker ved to årlige donationer, hvor du som kunde bliver inviteret til at stemme om fordelingen af det generelle overskud.

Det vil sige, at jo længere tid du er kunde hos os, jo flere penge er du med til at give til de gode formål.

Donationsoversigt Afstemningersresultater

Verdens Skove

Verdens Skove er en dansk miljøorganisation, der arbejder for bevarelse og bæredygtig brug af verdens skove – både de danske skove og regnskoven.

Læger uden grænser

Læger uden Grænser behandler mennesker i katastrofer og konflikter, som er dybt afhængige af lægehjælp.

Ingeniører uden grænser

Ingeniører uden Grænser hjælper fattige mennesker med at skaffe rent vand, etablere sunde, sanitære forhold, skoler og sundhedsklinikker.

Anima

Anima arbejder aktivt ud fra den simple filosofi, at dyr har grundlæggende rettigheder, bl.a. retten til ikke at blive udsat for unødvendig smerte.

Trampolinhuset

Trampolinhuset er et medborgerhus for asylansøgere, flygtninge og andre medborgere i Danmark. Trampolinhuset arbejder for et asyl- og integrationssystem, hvor alle har mulighed for at arbejde, leve og deltage i samfundet.

Projekt Hjemløs

PROJEKT HJEMLØS – mad og omsorg til byens hjemløse er en forening, der drives af frivillige ildsjæle, med store hjerter til byens hjemløse og socialt udsatte.

Dansk Vegetarisk Forening

Dansk Vegetarisk Forening arbejder for at udbrede vegetarisk levevis igennem positiv inspiration. DVF afholder bl.a. workshops for folkeskoleelever over hele landet om miljøomkostningerne ved at producere kød.

Gode Penge

Gode Penge arbejder for at mobilisere borgere, virksomheder, organisationer og politikere omkring en pengereform, der skaber et mere demokratisk og bæredygtigt pengesystem.

Think.dk

Think.dk er et kreativt fællesskab, tænketank og platform, der støtter udviklingen af et bæredygtigt samfund. Et mødested for alle former for nytænkere og interessante idéer.

100% for børnene

100% for Børnene arbejder med nogle af verdens mest udsatte børn og unge: Børn på lossepladser og børn med handicap. Din støtte skaber muligheder for nogle af de børn i Kenya og Ghana, som mange andre har givet op.

Womena

WoMena arbejder med at forbedre socialt udsatte piger og kvinders liv med bæredygtige løsninger, som menstruationskopper, og ved at kæmpe for nedbrydning af tabuer og stigma, så alle piger kan føle sig inkluderet og frie selv når de har menstruation.

Afrika Kontakt

Afrika Kontakt er en solidaritetsbevægelse, der kæmper for grundlæggende politiske forandringer for at gøre op med den globale ulighed.

Arkitekter uden grænser

Arkitekter uden grænser opfører bygninger der styrker civilsamfundsorganisationer i udviklingslande, og arbejder for at mennesker, der bor i slum opnår jordrettigheder og sikres mod tvangsrydninger.

Børns Voksenvenner

Børns Voksenvenner er en landsdækkende frivillig-organisation, der hjælper sårbare børn med spinkle voksen-netværk ved at give dem en ekstra fortrolig voksen og rollemodel.

Depressions-foreningen

Depressionsforeningen tilbyder støtte og netværk nu og her, og de arbejder også på de mere langsigtede mål som at nedbryde tabu og forbedre vilkårene for de sygdomsramte og deres pårørende.

Bofællesskab.dk

Bofællesskab.dk er en digital platform og mødested for alle bofællesskaber i Danmark, der primært har til formål at understøtte og fremme fællesskabsorienterede boformer i Danmark.

Julehjælpen

Julehjælpen formidler kontakten mellem donorer og udsatte familier i Danmark, så alle danske familier kan få en mindeværdig jul.

Praktisk Økologi

Praktisk Økologi arbejder for at fremme økologisk og bæredygtig levevis, ved bl.a. at dele viden om økologisk havedyrkning, der skaber natur og biodiversitet i haverne.