Image

WoMena

WoMena er en NGO, der arbejder for at nedbryde tabu og stigmatisering om menstruation. De kæmper for, at det ikke er noget, der skal bremse kvinder i deres liv. Det gør de ved at hjælpe piger og kvinder i Afrika, med at håndtere og varetage deres menstruation. Det være sig både i form af udlevering af menstruationskopper, undervisning i brug af disse og generel information om menstruation.

Historien bag

WoMenas historie begyndte i 2010, da to af stifterne udførte forskning i Uganda. Her opdagede de udfordringer i forbindelse med piger og kvinder, og håndtering af deres menstruation. Der gik et par år med yderligere udforskning af problematikkerne og indsigt i menstruationskoppen som genbrugelig løsning, inden WoMena blev stiftet som organisation.

WoMenas arbejde

En stor del af WoMenas arbejde består i at udlevere menstruationskopper og vejlede om brugen af dem, til piger og kvinder i Afrika. Det er med til at øge de sanitære forhold for mange, hvilket gør at yderligere medicinske komplikationer kan blive undgået. Samtidig gør det også, at disse kvinder er mindre begrænsede i deres liv på grund af menstruation. Det giver dem flere muligheder fremadrettet.
Afrikansk kvinde fra Womena fortæller om fordelene ved mensturationskopper.
Derudover arbejder WoMena også for at nedbryde de tabuer og tankegange, der er i flere afrikanske lande om netop kvinder og menstruation. Nogle steder ses en piges menstruation som tegn på at hun er en kvinde. Det betyder at hun skal giftes bort hurtigst muligt, så manden kan overtage udgifterne til hende. At nedbryde opfattelser som denne, er med til at give piger og kvinder flere muligheder i livet. Det gør WoMena gennem oplysning og forskning, og at tage emnet op både i Afrika og i vesten.

Relationen til GreenSpeak

WoMena blev en del af GreenSpeak i foråret 2018, og de var med til deres første afstemning i juli 2018. Her lød den samlede pulje på 70.000 kroner, og WoMena fik 2.170 kroner. Siden har de i alt modtaget 64.440 kroner fra GreenSpeaks afstemninger, ud af de 2.192.392 kroner som er doneret.

Repræsentant fra WoMena modtager en check fra GreenSpeak på 7800 kr.

I GreenSpeak søger vi at have et bredt udvalg af støtteprojekter, og WoMena adskiller sig ved at hjælpe nogle af verdens mest udsatte kvinder.

Vil du vide mere om dem og deres arbejde, kan du se den podcast, vi har lavet med dem, eller du kan besøge deres egen hjemmeside.