Image
 
 

WoMena

WoMena er en NGO, der arbejder for at nedbryde tabu og stigmatisering om menstruation og kæmper for, at det ikke er noget, der skal bremse kvinderne i deres liv. Det gør de ved at hjælpe piger og kvinder i Afrika, med at håndtere og varetage deres menstruation. Det være sig både i form af udlevering af menstruationskopper, undervisning i brug af disse og generel information om menstruation.

Historien bag WoMena

WoMenas historie begyndte i 2010, da to af stifterne udførte forskning i Uganda og opdagede udfordringer omkring piger, kvinder og håndtering af menstruation. Der gik et par år med yderligere udforskning af problematikkerne og indsigt i menstruationskoppen som genbrugelig løsning, inden WoMena blev stiftet som organisation.

WoMenas arbejde

En stor del af WoMenas arbejde består i at udlevere menstruationskopper og vejlede om brugen af dem, til piger og kvinder i Afrika. Det er med til at øge de sanitære forhold for mange, hvilket gør at yderligere medicinske komplikationer kan blive undgået. Samtidig gør det også, at disse kvinder er mindre begrænsede i deres liv på grund af menstruation, og altså får flere muligheder fremadrettet.
Image
Derudover arbejder WoMena også for at nedbryde de tabuer og tankegange, der er i flere afrikanske lande om netop kvinder og menstruation. Nogle steder ses en piges menstruation som tegn på at hun er en kvinde og skal giftes bort hurtigst muligt, så manden kan overtage udgifterne til hende. At nedbryde opfattelser som denne, er med til at give piger og kvinder flere muligheder i livet. Det gør WoMena gennem oplysning og forskning, og ved i det hele taget at tage emnet op både i Afrika og i vesten.

WoMena og GreenSpeak

WoMena blev en del af GreenSpeak i foråret 2018, og de var med til deres første afstemning i juli 2018, hvor den samlede pulje lød på 70.000 kroner. Her fik WoMena 2.170 kroner. Siden har de i alt modtaget 49.271 kroner fra GreenSpeaks afstemninger, der sammenlagt har fordelt 1.842.392 kroner blandt en række gode formål.
Image

I GreenSpeak søger vi at have en bredt udvalg af støtteprojekter, og WoMena adskiller sig ved at hjælpe nogle af verdens mest udsatte kvinder.

Vil du vide mere om WoMena og deres arbejde, kan du se den podcast, vi har lavet med dem, eller du kan besøge deres egen hjemmeside.