Image

Ingeniører Uden Grænser

Ingeniører uden Grænser er en non-profit organisation, der har til formål at hjælpe de svageste i verden med, hvad de har brug for. Alt i alt forbedrer de årligt levevilkårene for 37.000 udsatte mennesker rundt om i verdenen. Det gør de ved at støtte og koordinere frivillige, der tager afsted og udfører det praktiske arbejde. Samtidig går en del af deres tid også med at indsamle penge og støtte til diverse projekter.

Ingeniører Uden Grænsers arbejde

Afrikansk kvinde pumper vand op af en brønd, som Ingeniører uden Grænser har bygget.
Ingeniører Uden Grænser blev oprettet i Danmark i 2001 og er en del af Engineers Without Borders International.
De finansieres udelukkende gennem bidrag fra private donorer og det offentlige, samt medlemskontingenter fra deres medlemmer. De har sekretariat i København, der hjælper de frivillige med at lave projektbeskrivelser og fundraising, til de forskellige projekter. Det være sig bygning af skoler og sundhedsklinikker, infrastruktur og veje. Ingeniører uden Grænser hjælper også med at bygge brønde for at skaffe rent vand og skabe mere sanitære forhold. Dermed er der færre der bliver syge eller dør af sygdomme eller af dårlige toiletforhold og mangel på rent drikkevand.

Ingeniører Uden Grænser og GreenSpeak

Ingeniører Uden Grænser har været blandt GreenSpeaks støtteprojekter siden opstarten i sommeren 2015. De var således med til den allerførste afstemning i marts 2016, hvor de fik 1.983 kroner af den første pulje på 22.700 kroner. Dengang blev de nummer fem ud af 18 støtteprojekter. Der er løbet meget vand gennem brønden siden da, og i dag har IUG modtaget hele 104.634 kroner fra GreenSpeak, der i alt har doneret 2.192.392 kroner til en lang række gode formål.
Repræsentant for Ingeniører uden Grænser modtager en check på 16000 kr fra GreenSpeak

Ingeniører Uden Grænser skiller sig ud fra de andre af GreenSpeaks støtteprojekter ved at facilitere byggeri af livsvigtig infrastruktur for nogle af de fattigste mennesker i verden.

Vil du vide mere om Ingeniører Uden Grænser og deres arbejde, kan du se den podcast, vi har lavet med dem. Du kan også se mere på deres egen hjemmeside.