Image

Gode Penge

Gode Penge er en almennyttig forening, der arbejder for at demokratisere og omstille pengesystemet. De blev stiftet i Danmark i 2014, og er inspireret af lignende foreninger rundt omkring i verden. Især det britiske Positive Money har været en stor kilde til inspiration.

Gode Penges arbejde

Gode Penge arbejder for at oplyse om hvordan bank- og pengesystemet fungerer i dag. Derudover arbejder de også for at reformere det, så det bliver mere stabilt, effektivt og demokratisk. Dette gør de gennem undervisning, deltagelse ved diverse arrangementer, sociale medier, nyhedsbrev og udgivelse af bøger. I det hele taget at være synlige og få folk til at reflektere og overveje hvordan det nuværende pengesystem hænger sammen. 

Auditorium fyld med mennesker, der lytter til en oplægsholder, der snakker om Gode Penge.

Deres forslag til ændringer, søger at mindske den private og statslige gæld. Dette blandt andet ved at flytte pengeskabelsesprocessen fra private banker til nationalbanken. Samtidig mener de også, at det vil skabe et godt fundament for at få løst miljøproblemerne, da der vil være større incitament til at investere i bæredygtige løsninger, fremfor de "sikre" investeringer med hurtig indtjening, som bankerne normalt kan finde på at have fokus på.

Gode Penge og GreenSpeak

Gode Penge har været en del af GreenSpeak siden sommeren 2016. De var på listen over støtteprojekter, der kunne stemmes på, for første gang ved afstemningen i marts 2017. Dengang blev de nummer tre af 17 støtteprojekter og fik således 1.755 kroner af en samlet pulje på 24.540 kroner. I dag er beløbene noget større, og de har i alt modtaget 121.313 kroner af de 2.192.392 kroner, GreenSpeak indtil videre har doneret til gode formål.
Repræsentanter fra Gode Penge, der modtager checken med donation fra GreenSpeak.

Gode Penge adskiller fra de andre af GreenSpeaks støtteprojekter ved deres fokus på det økonomiske system og specifikt pengeskabelsesprocessen.

Vil du vide mere om Gode Penge og deres arbejde, kan du se den podcast, vi har lavet med dem. Du kan også se mere på deres egen hjemmeside.