Image

Global Aktion

Global Aktion er en solidaritetsbevægelse, der kæmper for at skabe en mere lige verden, hvor mennesker og miljø bliver sat over profit. Målet er, at verdens ressourcer skal fordeles mere ligeligt end hvad det bliver i dag. Det betyder, at især det Globale Syd ikke skal lide for at gøre andre lande rigere.

Historien bag

Global Aktion blev startet i 1978 og hed dengang Afrika Kontakt. Da handlede deres arbejde meget om at få politikerne til at tage afstand fra apartheid i Sydafrika. Samtidig ville de også oplyse den almene dansker om problematikkerne ved dette. Selvom apartheid officielt er væk, arbejder Global Aktion stadig for at fjerne den ulighed, som de fortsat oplever. Især i det Globale Syd.

Global Aktions arbejde

Global Aktion arbejder sammen med lokale folkelige bevægelser, hovedsageligt i det Globale Syd, hvor der bliver kæmpet for at sætte deres visioner på den politiske dagsorden. Det drejer sig blandt andet om handel og finans, klima og miljø, og magt og demokrati. Helt praktisk, hjælper Global Aktion med at søge fondsstøtte til de forskellige projekter. De arbejder også sammen med de lokale repræsentanter om at få den bedst mulige kampagne gennemført.
Lokalt i Danmark søger Global Aktion, at finde flere passionerede aktivister, der kan hjælpe med deres arbejde. Jo flere frivillige de har, desto flere projekter rundt om i verden kan de bakke op om. Det er de frivillige, der er med til at bestemme, hvilke projekter der skal sættes fokus på, så længe det opfylder kravene og arbejder hen imod global lighed.

Relationen til GreenSpeak

Global Aktion har været en del af GreenSpeak siden sommeren 2016. De var således på afstemningslisten for første gang i marts 2017. Dengang dog under navnet Afrika Kontakt. Ved deres første afstemning var puljen på 24.540 kroner, og de fik 597 kroner ved den lejlighed. Siden har de i alt fået 73.626 kroner af de 2.192.392 kroner, GreenSpeak sammenlagt har doneret til gode formål.
Repræsentanter fra Global Aktion modtager donations check fra GreenSpeak på 10200 kr.

Global Aktion adskiller sig fra de andre af GreenSpeaks støtteprojekter ved at fokusere på global ulighed og at støtte arbejderbevægelser og -rettigheder i mindre bemidlede dele af verden.

Vil du vide mere om dem, kan du høre den podcast, vi har lavet med dem, eller du kan besøge deres egen hjemmeside.