Image

Arkitekter Uden Grænser

Arkitekter uden Grænser er en organisation, der arbejder for at fremme forholdene i de fattigste lande. Det gør de ved at planlægge og støtte i tilrettelæggelsen og udformningen af forskellige arkitektfaglige udviklingsprojekter. Dette kan for eksempel være bygning af skoler, beboelseskvarterer og handicapcentre. Grundkernen i alle deres projekter består i en tankegang om, at alle har ret til anstændige levevilkår.

Arkitekter uden Grænser blev i Danmark grundlagt i 2008. De er en del af den store internationale organisation Architecture Sans Frontières International (ASF International), og er altså en del af et globalt netværk.

Arkitekter Uden Grænsers arbejde

Ikke alle civilsamfund og organisationer har adgang til arkitektfaglig viden, og det er her, Arkitekter uden Grænser træder til. Ved hjælp af arkitektur og planlægning, ønsker de at fremme levevilkårene og udviklingen i fattige lande. Dette gør de på flere forskellige måder. Først og fremmest hjælper de med konkrete udformninger af projekter som for eksempel skoler. De samarbejder med lokalbefolkningerne om at få projekterne gennemført. Samtidig hjælper de også med at forbedre jordrettigheder i slumkvarterer, som skal hjælpe i bekæmpelsen af fattigdom.
Fem mænd står på taget af en bygning som du har lavet i Afrika. De fire er lokale imens den ene er fra Arkitekter uden Grænser.
I Danmark arbejder Arkitekter uden grænser for at fremme erfarings- og vidensopbygning, til fordel for arkitekter i Danmark. Det er dels for at fremme bæredygtighed og faglighed i faget, og dels for at inspirere og motivere til at få flere til at hjælpe i deres humanitære projekter.

Relationen til GreenSpeak

Arkitekter Uden Grænser blev en del af GreenSpeak i sommeren 2018. De var således med til deres første afstemning i december samme år. Her modtog de 900 kroner af den samlede pulje på 100.000 kroner. Siden har de i alt modtaget 23.901 kroner af det samlede beløb på 2.192.392 kroner, som GreenSpeak har doneret.

Repræsentant fra Arkitekter uden Grænser modtager en check med donation fra GreenSpeak på 3300 kr.

Arkitekter Uden Grænser skiller sig ud fra de andre af GreenSpeaks støtteprojekter ved at hjælpe med planlægning og udførelse af byggerier i nogle af verdens fattigste lande. Her hjælper de også beboere i slumkvarterer med deres rettigheder omkring ejerskab af land og jord.

Vil du vide mere om Arkitekter Uden Grænser og deres arbejde, kan du se den podcast, vi har lavet med dem. Du kan også besøge deres egen hjemmeside.