#11 | Grøn Snak | Gæst: Klaus Mogensen | Instituttet for fremtidsforskning

I dette afsnit af GreenSpeaks podcast Grøn Snak er vi på besøg hos Klaus Æ. Mogensen ved Instituttet for fremtidsforskning. Klaus Æ. Mogensen er fremtidsforsker og foredragsholder. Han arbejder med teknologiens muligheder og dens betydning for samfund og levevis, med fremtidens kultur- og livsformer, forbrug, megatrends og medier samt IPR (Intellectual Property Rights). Klaus har desuden arbejdet med tanker omkring anarconomy, et studium af hvordan netværkssamfundet i stigende grad udfordrer traditionelle forretningsmodeller.

Instituttet for fremtidsforskning og deres arbejde

Hvad vil fremtiden bringe, og hvordan forholder vi os bedst muligt til det? Det er noget af det, vi alle sammen tænker over og sågar taler sammen om i ny og næ. Men der er faktisk folk og institutioner, der forsker i netop det. Og hvordan gør man så det, tænker du måske. Hvordan forsker man i noget, der ikke er sket endnu? 

Jo, det gør man simpelthen ved at kigge på tendenser og teknologisk udvikling, lokalt og globalt, og forsøger at sætte dem i en historisk og samfundsvidenskabelig kontekst, for at kunne danne sig et billede af, hvordan udviklingen sandsynligvis kommer til at udforme sig. Og det er det, de laver i Instituttet for fremtidsforskning.

Det er et meget kompliceret arbejde, for der er uhyggeligt mange forskellige faktorer i spil, der kan påvirke tingene i en masse forskellige retninger, og det handler om at prøve at finde frem til summen af alle disse forskellige faktorer, for at kunne komme frem til de mest kvalificerede bud på tingenes udvikling, indenfor en lang række områder.

Det kommer vi ind på i episoden

I podcasten kommer vi som altid vidt omkring i samtalen, der blandt andet handler om fremtidens arbejdsmarked, teknologiens indtog, pengeløse samfund, fremtidens energi og kunstig intelligens. Vi snakker også om begreber som eksempelvis “leap frogging”, hvor samfund og lande kan springe udviklingstrin over, fordi andre lande og samfund har bragt teknologien så langt, at de mellemliggende skridt ikke længere er nødvendige. Og som altid i Grøn Snak - meget, meget mere.

Besøg dem på Cifs.dk

Se seneste afsnit

Billedet viser de fem medlemmer af GreenSpeak, der sidder på en sofa med mikrofoner foran sig, og smiler til kameraet. Ude i siden er logoet for Grøn Snak, #54 og teksten "Året der fik i GreenSpeak".

Se alle afsnit

Mads og Mark, de to værter af Grøn Snak. Logoet for Grøn Snak er hen over.