#49 | Grøn Snak | KFUM - de grønne spejdere

I dette afsnit af Grøn Snak har vi besøg af Tobias Simonsen fra de grønne spejdere - bedre kendt som KFUM Spejderne. KFUM-spejderne er et spejderkorps, der primært henvender sig til børn og unge. Det ønsker at støtte dem i at blive selvstændige, ærlige, demokratiske og ansvarlige voksne, der har respekt for deres omverden og for naturen. Det gør dem grønne i mere end én forstand.

Grønne spejdere - et bæredygtigt fokus

De grønne spejdere er nemlig i gang med en række nye bæredygtige projekter. Tobias er i hovedbestyrelsen og er en af tovholderne på de nye projekter. De grønne spejdere har lavet en bæredygtighedsplan, der tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål. Den tager også afsæt i spejderbevægelsens grundtanken om, at vi efterlader verden i en bedre forfatning end da vi fandt den. Derfor omhandler de grønne spejderes plan også hovedsageligt Verdensmål 12 og 13 - forsvarligt forbrug og produktion; og klimaindsats. Således går de meget op i at uddanne deres medlemmer til netop at gebærde sig i verden på en måde, der fordrer og afspejler sig i disse tankegange og værdier. Helt konkret er bæredygtighedsplanen delt op i to dokumenter, der revideres ved halvårlige dialogmøder. Et dokument med strategiske indsatsområder, og et dokument med afrapportering på initiativer, der allerede er i gang. Et par af de afsluttede områder er eksempelvis, at alle hjemmesiderne for de grønne spejdere er blevet CO2-neutrale. Samtidig tilbyder de nu også online undervisning i bæredygtighed og bæredygtige tankegange.

Det kommer vi ind på i episoden

Vi kommer som altid vidt omkring i samtalen, der bl.a. handler om det nye bæredygtighedsprogram som de grønne spejdere har, deres arbejde med Verdensmålene, kristendommens rolle i spejderbevægelsen, forvalterskab af verden, forståelse af og for naturen, undervisning i skolen og politisk påvirkning. Vi snakker også om forskellen på at være grønne spejdere i Jylland og København, brug af kirker og byens rum, certificeringer og nye bæredygtige spejdercentre. Og som altid, meget, meget mere.

Besøg KFUMspejderne.dk her

Se seneste afsnit

Se alle afsnit