#49 | Grøn Snak | KFUM - de grønne spejdere

I dette afsnit af Grøn Snak har vi besøg af Tobias Simonsen fra de grønne spejdere - bedre kendt som KFUM Spejderne. KFUM-spejderne er et spejderkorps, der primært henvender sig til børn og unge. Det ønsker at støtte dem i at blive selvstændige, ærlige, demokratiske og ansvarlige voksne, der har respekt for deres omverden og for naturen. Det gør dem grønne i mere end én forstand.

Grønne spejdere - et bæredygtigt fokus

De grønne spejdere er nemlig i gang med en række nye bæredygtige projekter. Tobias er i hovedbestyrelsen og er en af tovholderne på de nye projekter. De grønne spejdere har lavet en bæredygtighedsplan, der tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål. Den tager også afsæt i spejderbevægelsens grundtanken om, at vi efterlader verden i en bedre forfatning end da vi fandt den. Derfor omhandler de grønne spejderes plan også hovedsageligt Verdensmål 12 og 13 - forsvarligt forbrug og produktion; og klimaindsats. Således går de meget op i at uddanne deres medlemmer til netop at gebærde sig i verden på en måde, der fordrer og afspejler sig i disse tankegange og værdier. Helt konkret er bæredygtighedsplanen delt op i to dokumenter, der revideres ved halvårlige dialogmøder. Et dokument med strategiske indsatsområder, og et dokument med afrapportering på initiativer, der allerede er i gang. Et par af de afsluttede områder er eksempelvis, at alle hjemmesiderne for de grønne spejdere er blevet CO2-neutrale. Samtidig tilbyder de nu også online undervisning i bæredygtighed og bæredygtige tankegange.

Det kommer vi ind på i episoden

Vi kommer som altid vidt omkring i samtalen, der bl.a. handler om det nye bæredygtighedsprogram som de grønne spejdere har, deres arbejde med Verdensmålene, kristendommens rolle i spejderbevægelsen, forvalterskab af verden, forståelse af og for naturen, undervisning i skolen og politisk påvirkning. Vi snakker også om forskellen på at være grønne spejdere i Jylland og København, brug af kirker og byens rum, certificeringer og nye bæredygtige spejdercentre. Og som altid, meget, meget mere.

Besøg KFUMspejderne.dk her

Se seneste afsnit

Billedet viser de fem medlemmer af GreenSpeak, der sidder på en sofa med mikrofoner foran sig, og smiler til kameraet. Ude i siden er logoet for Grøn Snak, #54 og teksten "Året der fik i GreenSpeak".

Se alle afsnit

Mads og Mark, de to værter af Grøn Snak. Logoet for Grøn Snak er hen over.