#39 | Grøn Snak | Formålsbaseret lederskab med Kåre Wangel

Ledelsesform og lederskab fylder mere og mere i dagens Danmark. I dette afsnit, har vi besøg af Kåre Wangel fra Crossing Circles til en snak om nye, anderledes ledelsesformer. 

Crossing Circles er en konsulentvirksomhed. De hjælper virksomheder, ledere og medarbejdere med at nytænke strukturerne på arbejdspladsen, og med at implementere de nye idéer. De tilbyder uddannelse i de nyeste metoder til selvledelse og og formålsbaseret lederskab.

Ledelsesform i forskellige former

Crossing Circles er specialiseret i den sociokratiske cirkelmetode, der har vist sig som en særdeles effektiv ledelsesform i virksomheder og andre typer organisationer. Sociokrati bygger på tillid og samtykke, og det giver alle i en given organisation en større følelse af ejerskab, tilknytning og medbestemmelse. På den måde er det også med til at skabe mere engagerede og ikke mindst loyale medarbejdere. Sociokrati er et systemdesign for gennemsigtig organisatorisk styring og struktur, hvor individer og led er organiseret i cirkler med indbyrdes forbindelser. 

Det står derfor i kontrast til den mere traditionelle ledelsesform, der er pyramideformet. Den ledelsesform skaber et klart beslutningshieraki, hvor beslutninger bliver taget fra toppen og ned. Medarbejdere i sådanne strukturer er mere tilbøjelige til at føle, at de “bare” parerer ordre, uden at have egentlig indflydelse. Det gør også, at medarbejdere ikke er lige så motiverede for at finde nye, gode løsninger til deres arbejdsgiver, som hvis de følte et større ejerskab for organisationen. Det kan samtidig give en følelse af at være mindre værd, da man i højere grad betragter sig selv som værende lettere undværlig.

Det kommer vi ind på i episoden

I podcasten kommer vi vidt omkring i samtalen. Vi taler bl.a. om udfordringer ved nuværende ledelsesformer og -strukturer, fordele ved nye modeller og udfordringerne ved at implementerer disse. Vi snakker om effektivisering, værdien i at begå fejl i et kreativt miljø, motivation, ansvar og passion. Vi kommer også ind på maskiner og automatisering, protestantisk arbejdsmoral, kunstig intelligens og strukturer i folkeskolen. Og som altid - meget, meget mere.

Besøg CrossingCircles.dk

Se seneste afsnit

Billedet viser de fem medlemmer af GreenSpeak, der sidder på en sofa med mikrofoner foran sig, og smiler til kameraet. Ude i siden er logoet for Grøn Snak, #54 og teksten "Året der fik i GreenSpeak".

Se alle afsnit

Mads og Mark, de to værter af Grøn Snak. Logoet for Grøn Snak er hen over.