#24 | Grøn Snak | Social Entreprenørskab

Socialt entreprenørskab er en af de ting, der er på dagsordenen i dette afsnit af Grøn Snak. Vi har besøg af Lasse Alfastsen, stifter og medejer af SIVIL og Christina Vinter, projektleder på Iværksætterugen. SIVIL er et socialøkonomisk kommunikationsbureau, og Dansk Iværksætteruge er erhvervsstyrelsens gren af Global Entrepreneurship Week.

Hvordan ændrer vi virksomheder og hvad er socialt entreprenørskab?

Verden buldrer derudaf, og virksomheder og økonomier vækster som aldrig før. Og det er jo super, hvis man kun ser på det med økonomiske briller. Men tager virksomheder nok ansvar i forhold til de klima- og miljømæssige udfordringer, vi som global civilisation står midt i? Eller i bedste fald, overfor? Hvad skal der til, før vi kan skabe en incitamentstruktur, hvor bæredygtighed er det altoverskyggende for danske og globale virksomheder? Hvor økonomien rykker lidt længere ned ad stigen og får en lidt lavere prioritet. Hvad tænker de mere traditionelle virksomheder om den problemstilling? Og hvad betyder egentlig “socialt entreprenørskab”?

Det er nogle af de ting, vi forsøger at komme til bunds i, i dette afsnit. I GreenSpeak er vi jo lidt utraditionelle i vores tilgang til og tanker omkring økonomi, bæredygtighed og hvad det vil sige at drive en succesfuld virksomhed. Derfor er det også sjovt for os at have den slags samtaler med eksempelvis Christina, der kommer fra et miljø, hvor der tænkes lidt mere traditionelt. Det giver anledning til nogle gode muligheder for at se tingene fra hinandens perspektiv, og det er altid vigtigt, når det er så store og vigtige emner, der er på bordet. Det handler jo trods alt om, at vi har en planet og vores egen arts overlevelse på spil.

Det kommer vi ind på i episoden

I podcasten kommer vi vidt omkring i samtalen, hvor vi bl.a. får vendt FN’s Verdensmål og hvordan danske virksomheder og iværksættere forholder sig til disse. Vi snakker grøn vækst, virksomheders rolle i samfundet og bæredygtighed, både for private og virksomheder. Og som altid - meget, meget mere.

SIVIL har desværre med udgangen af 2020, valgt at dreje nøglen rundt. Vi siger tak for denne gang og god vind frem!

Se seneste afsnit

Billedet viser de fem medlemmer af GreenSpeak, der sidder på en sofa med mikrofoner foran sig, og smiler til kameraet. Ude i siden er logoet for Grøn Snak, #54 og teksten "Året der fik i GreenSpeak".

Se alle afsnit

Mads og Mark, de to værter af Grøn Snak. Logoet for Grøn Snak er hen over.