#21 | Grøn Snak | FNs Verdensmål m. Camilla Brückner

I dette afsnit af Grøn Snak snakker vi med Camilla Brückner om FNs klimamål. Vi er på besøg i FN byen, da hun er nordisk chef for FNs udviklingsprogram, UNDP. Camilla Brückner er uddannet ved CBS og London School of Economics, og hun har været nordisk chef for UNDP siden 2012. Vi snakker om FNs verdensmål, men kommer også ind på meget mere. For eksempel politiske lobbyister, virksomheders ansvar for verdens tilstand, penges indflydelse på hele balladen, og hvilke gode grunde, der kan være til krig.

Camilla Brückners arbejde og UNDP

UNDP arbejder i en lang række lande verden over, for at afskaffe fattigdom, og for at mindske ulighed og eksklusion. De arbejder samtidig tæt sammen med verdens regeringer for at modvirke klimaforandringerne og skabe en planet i bedre balance. Sidst, men ikke mindst,  arbejder de også med at udvikle bæredygtighedsmål for individuelle lande og institutioner. 

UNDP har deltaget aktivt i defineringsprocessen af FNs Verdensmål. Som FNs største udviklingsorganisation med mandat til at fremme menneskelig bæredygtig udvikling, og med et globalt netværk, er UNDP også en central aktør i implementeringen af verdensmålene. UNDP har 50 års praktisk erfaring med at fremme bæredygtig menneskelig udvikling. De har en integreret udviklingstilgang, og har særligt stærke kompetencer og erfaringsgrundlag indenfor adskillige vigtige områder. Det gælder blandt andet fattigdomsbekæmpelse, reducering af ulighed, jobskabende og bæredygtig vækst, adgang til energi, samt fred, sikkerhed og ansvarlige offentlige institutioner.

Verdensmålene

FNs 17 Verdensmål er en række retningslinjer, der søger at gøre verden mere bæredygtig på en lang række områder. De omhandler:

  • fattigdom, sult, sundhed og trivsel
  • uddannelse og ligestilling
  • rent vand og sanitet
  • bæredygtig energi
  • jobs og økonomisk vækst,industri, innovation og infrastruktur
  • ulighed
  • bæredygtige byer og lokalsamfund
  • ansvarligt forbrug og produktion
  • klimaindsats, livet i havet og livet på land
  • partnerskaber for handling, fred, retfærdighed og stærke institutioner.

De sidste fem minutter af samtalen ryger lyden på vores mikrofoner, men der er stadig lyd fra kameraerne, som vi har skruet op for, så det ikke giver problemer, hvis du lytter med.

Besøg verdensmålene.dk her

Se seneste afsnit

Billedet viser de fem medlemmer af GreenSpeak, der sidder på en sofa med mikrofoner foran sig, og smiler til kameraet. Ude i siden er logoet for Grøn Snak, #54 og teksten "Året der fik i GreenSpeak".

Se alle afsnit

Mads og Mark, de to værter af Grøn Snak. Logoet for Grøn Snak er hen over.